Sex pojkar 1 män homosexuell i göteborg

sex pojkar 1 män homosexuell i göteborg

Att kyssa någon av samma kön bestraffades med piskrapp i enlighet med islamiska sharialagar. Bortgifta och sålda - barn riskerade tvångsgifte. Likt många andra tvingades Hasan så småningom in i ett arrangerat giftermål med en kvinna. Men de två männen vägrade ge upp. Efter bröllopet fortsatte de att ses i smyg. De älskade varandra så mycket att de höll ihop i nästan 20 år.

Han ville så gärna att vi skulle fortsätta vara tillsammans. Men han kunde inte lämna sina barn, säger Hasan. Han visar en bild han sparat på mannen i mobilen. Och berättar hur mycket mannen grät när Hasan berättade att han träffat en ny pojkvän i Sverige. Många män från Mellanöstern kommer till oss på Homan och berättar att de levt ett dubbelliv, vid sidan om sin familj och sina fruar. Det gjorde jag själv innan jag vågade komma ut.

Men många tar med sig sin hemlighet i graven, säger Ardeshir Bibakabadi. När Hasan flydde till Sverige år , gjorde han det tillsammans med fru och barn. I Iran hade Hasan börjat umgås med kristna personer. Ett sällskap där han kände sig mer fri, även i sin läggning. Men när den iranska sedlighetspolisen knackade på i hans butik förstod Hasan att han inte längre kunde stanna.

Väl i Sverige skiljde sig Hasan och hans fru. Efter en konfliktfylld vårdnadstvist beviljades Hasan vårdanden om barnen. Men att åberopa att han behövde skydd på grund av sin läggning var otänkbart. Beslutet skulle innebära att hans fru kunde få reda på sanningen. De riskerar inte bara att dödas i sina hemländer, utan de riskerar även att skadas av närstående när det blir känt. Det ses som oerhört skamfullt, säger Ardeshir Bibakabadi och fortsätter:.

När han kom första gången var han inte alls så öppen som nu. Skickas jag och barnen till Iran kommer jag bli dödad, säger Hasan. Den då tonårige Hasan växte upp i talets Iran. Sin läggning fick han ständigt försöka hålla hemlig. Men den verkliga mardrömmen kom när Hasan hade hunnit bli myndig. Likt andra iranska män var Hasan tvungen att genomgå värnplikt.

Han hamnade på en militäranläggning kopplad till Iranska revolutionsgardet, en särskild gren inom militären med starkt religiösa inslag. Hasan hann bara tjänstgöra i militären ett par månader innan han blev påkommen. En person som kände till pojkvännen och försökte utpressa Hasan, gick och skvallrade hos en officer som kort därefter förde Hasan till ett militärt häkte. De låste in mig i ett litet rum. De hade lagt en död katt i ventilationen för att det skulle stinka.

Jag kunde knappt andas, det gick varken att sitta eller stå utan att gråta. Och under tiden förhörde de mig och slog mig. De krossade min näsa. Jag har fått operera den efteråt, säger Hasan.

Han drar ena fingret längs näsryggen och säger att det fortfarande gör ont om han har för tunga glasögon. Med blåslaget ansikte och krossad näsa släpptes den unge Hasan ut från isoleringen. Därefter tvingades han städa kök och toaletter. En vecka senare skickades han till en militär sjukvårdsanläggning där han undersöktes av läkare och psykologer.

Hur känner du för andra killar? Hur har du sex? Vad för män gillar du? Vid ett tillfälle klädde de av mig. De tog på olika delar av kroppen för att testa var jag var som mest känslig för beröring, säger Hasan. Syftet med testerna var att hitta bevis för att Hasan var homosexuell och därmed kunna döma ut honom om olämplig att utföra militärtjänst. Eftersom det saknades bevis för att han haft sex slapp han dödsstraff. Hasan håller upp ett gammalt id-kort utfärdat av Iranska revolutionsgardet.

På kortet, som till skillnad från andra id-kort har en klarröd färg, framgår det att han fått dispens från militärtjänstgöringen. Du får inte ditt kort förrän du rört mig där nere. Och jag gjorde som han sa, säger Hasan. Enligt sitt iranska ID-kort är Hasan olämplig för militären.

På det röda kortet, som Hasan bland annat behövde för att kunna ansöka om pass, står det inte uttryckligen att han är homosexuell, utan skälet till dispensen anges i siffror. Artikel 32, paragraf Enligt iranska statens hemsida står siffran för "sexuella och moraliska perversioner".

Officiellt har dock den iranska regimen i många år förnekat att homosexualitet överhuvudtaget existerar.

Som Irans förre president Mahmoud Ahmadinejad sa i ett ökänt tal år under ett besök på ett amerikanskt universitet:. Samtidigt har flera människorättsorganisationer slagit larm om mängder av iranska män och kvinnor som stämplats och straffats av myndigheter på grund av sin läggning. År kom uppgifter till brittiska myndigheter att mellan 4 och 6 HBTQ-personer hade avrättats i Iran på grund av sin sexuella läggning sedan år , enligt tidningen The Telegraph.

Hasan lyckades hålla läggningen hemlig för sin släkt. Inför familjen sa han att han skadat huvudet och näsan i en olycka och att det var därför han fått dispens. Efteråt livnärde han sig som konstnär och öppnade en klädbutik. Det var först i Sverige som han avslöjades. Enligt Hasan var det när en familjemedlem fick veta att det fanns bilder på honom tillsammans med andra i föreningen Homan, som släktingar åkte och kontrollerade saken med iranska myndigheter.

Då kom även sanningen om hans militärtjänstgöring fram. Efteråt ringde familjen upp. De skrek, hotade och sa att han dragit skam över familjen. Jag bryr mig inte vad som händer längre.

Jag gör vad som helst. Bara mina barn får stanna i Sverige. Om det är vad som krävs tänker jag berätta allt för svenska myndigheter, säger Hasan. Han säger att han känner sig fri i Sverige.

Delar av hans kristna församling hade visserligen svårt att acceptera hans läggning, men andra har stöttat honom. I dag har han en pojkvän. Mannen bor i en annan del av Sverige, men Hasan har inte flyttat dit ännu.

Även om barnen helst skulle vilja bo i ett riktigt hem, vill de inte lämna livet i Västsverige. Men det kommer väl med tiden. Tack och lov är Sverige ett öppet och tolerant land. Ungdomsstyrelsens enkätundersökning visar, som du också påpekar, att 1,7 procent av de unga sålt sex, och det kan kanske ses som hårklyveri från min sida, men jag vill lyfta det faktum att hon väljer att klumpa ihop alla ungdomar trots att tidigare undersökningar visar, som Ungdomsstyrelsen också pekar på sid , ett tydligt mönster att det är fler killar än tjejer som säljer sex.

Något som Skarhed negligerar i sin utredning. Dessutom saknas det källa till den enkätundersökning hon refererar till. Finns det anledning att tro att inte alla svarar sanningsenligt på frågan om de sålt sex, även om de får vara anonyma? Surveystudier är behäftade med massor av fallgropar. Bara en sån fråga om hur urvalet gjorts, om det är representativt och ifall antalet respondenter är tillräckligt många. Jag tror vi ska vara försiktiga med att anta att studierna ger en sann bild av verkligheten.

Dessutom borde Ottar vara försiktiga med att påstå att Skarhed eller "samhället" vill osynliggöra pojkar och män som säljer sex. Det är lite för konspiratoriskt. De studier som nämns i faktarutan visar hur mycket siffrorna skiljer sig åt.

Andelen pojkar som sålt sex varierar mellan 1. Jag tror vi får vänta lite med att dra några säkra slutsatser om hur utbrett det är. Men tendensen är iallafall att andelen flickor är mindre. Men då är frågan: Är det lättare för pojkarna att svara ärligt att de sålt sex, jämfört hur det är för flickorna? Kan det finnas en skillnad mellan hur homosexuella pojkar upplever det att svara på frågan jämfört med hur det upplevs för heterosexuella flickor?

Det finns en hel del såna frågor som kan komplicera det hela. Hej Fluff, Samtlig svensk och internationell forskning visar samma tendens. Fler killar än tjejer säljer sex. Hur sanningsenligt man svarat i undersökningarna är naturligtvis omöjligt att svara på. Det man kan säga något om är att när unga tillfrågas om de prostituerar sig svarar de ofta nej. Prostitution, ett begrepp som svensk politik valt att fortsätta använda, är förknippat med stigmatisering och elände som få vill identifiera sig med.

Får de frågan om de någon gång fått ersättning för sexuell tjänst eller sålt sex brukar svaret se annorlunda ut. Man kan byta sex mot bostad, droger, självkänsla förutom pengar. Jag håller inte med om att det är konspiratoriskt att säga samhället osynliggör killar som säljer sex. Om myndigheterna riktat fokus mot gruppen skulle stödinstanserna se annorlunda ut idag. Nu är det inte alla män — eller kvinnor — som behöver stöd för att de säljer sex, men det borde vara en rättighet för alla som har behov av det.

Jag tror däremot att det finns en massa fördomar, föreställningar och okunskap om sexualitet och arenor för sexsäljandet som sätter käppar i hjulet för att man kan uppmärksamma killar.

Som jag redogör för i artikeln generaliserar bl a Socialstyrelsen och regeringen i SOU Man skriver t ex att man kan anta att homosexuella män har en stark sexualdrift och söker många sexuella kontakter.

Med en sådan inställning är ju hjälpbehovet självklart lika med noll. Min sponatana reaktion är att Anna Skarhed kan inte mena allvar när hon menar att , då utredningen gjordes, hade man ingen aaaaning om att majoriteten utav vårt ja, jag är före detta sexsäljare själv och arbetar numera inom andra, "finare" och mer accepterade, delar utav sexindustrin arbete sker över internet.

Att hon dessutom slår ifrån sig alla dessa utredningar med att hon helt enkelt inte tror på det är inte så lite ignorant! Just att män anses kunna fatta rationella beslut kring sin sexualitet och ekonomi, men inte kvinnor - och att män kan tänkas arbeta med sex inom ramen för sin egen sexuella utlevnad, men inte kvinnor, är en så förunderlig kullerbytta i det feministiska tänket som jag helt enkelt inte kan få något grepp om.

Att offerifiera kvinnor för mäns sexualitet, istället för att stärka oss, är ju just det som gör att kvinnor i exempelvis muslimska länder trampar allt djupare i ojämställdhetens gyttja. Kvinnor i Sverige idag omynigförklaras i denna fråga, och man kan till och med få sitta i dagar i rättegång och få sin sexualitet synad inom ramen för sammanhang där din sexualitet inte borde ha ett DUGG med saken att göra; så som jag fick utstå kränkande detaljerade frågor kring detta i en vårdnadstvist jag hade.

Mitt föräldraskap ifrågasattes på grund utav att jag som kvinna levde på ett tydligen ovärdigt sätt. Ge mig ett enda skäl till varför en människa inte skulle kunna vara kapabel att både ta betalt OCH göra det helt inom ramen för sina egna sexuella preferenser?

Och vad får dig att tro att människor inte gör det, i synnerhet när internet finns och du kan göra det anonymt? Möta hundratals kunder, i kontakt över nätet, och välja ut de noga? Bete dig inte så, klä dig inte så - du kan ju misstas för att vara hora. Som att hora är något fult och dåligt, något förkastligt. Jag är inte med på det tåget och kommer aldrig vara. Få inte barn utanför äktenskapet, eller med flera män, du kan ju misstas för hora!

Vi har kommit en bit på vägen, men att fortsätta ge män, familj och vänner utrymme för att kontrollera din sexualitet med "horkortet" är totalt ovärdigt ett modernt och jämställt land. En persons sexuella identitet är heller inte alltid svart eller vit, heterosexuell eller homosexuell.

Finns det någon undersökning om exempelvis killarnas sexuella läggning? Är samtliga verkligen homosexuella i grund och botten eller utför de bara homosexuella handlingar för att tjäna pengar eller annan ersättning? Om detta inte har undersökts så blir det bara antaganden om att de är homosexuella, då faller även argumentet om att det inte går att särskilja sexhandeln från den homosexuella identiteten.

Det är mycket möjligt att majoriteten av de killar som sålt sex är homosexuella, men har svårt att tro att det gäller samtliga. Exempelvis framgår det ju i artikeln om Jonas att kunderna har varit "allt från heterosexuella medelålders familjefäder till äldre män".

Även om vi utgår från att alla undersökningar är helt felaktiga, så är det fortfarande dem som politikerna har att luta sig mot när de ska ta beslut och skapa handlingsplaner.

Oberoende av riktigheten i undersökningarna, verkar konsensus vara att unga män säljer sex i en alldeles för stor skala för att så gott som helt kan förbises av beslutsfattarna. Vi skriver om kärlek och sexualitet, politik och kultur. Av Anna Knöfel Magnusson Nyheter Se faktaruta Men trots att man kommer till samma slutsats, om och om igen, så tycks samhället ignorera det.

Där går det inte att särskilja sexhandeln från den homosexuella identiteten och är därmed inget problem, säger Siring och fortsätter: Män som säljer sex stökar till den rådande uppfattningen att alla som säljer sex är heterosexuella kvinnor och passiva offer, säger hon och fortsätter: Anna Knöfel Magnusson Ottar har sökt jämställdhetsminister Nyamko Sabuni för att fråga vad hon som ansvarig minister för Handlingsplan mot prostitution och människohandel avser att göra för insatser gällande män som säljer sex.

Forskning om prostitution och sexsäljande pojkar och män: Kommentarer Av jonas Eller har jag missat något? I övrigt väldigt bra och tänkvärd artikel! Mvh Anna Knöfel Magnusson.

Anna, hur många är dessa pojkar respektive flickor i absoluta tal? En bra och nödvändig tidning. Hör ni det, va? Av Petite Jasmine Av Grodan Boll Mer information om textformat.

Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar. Rader och stycken bryts automatiskt. By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Ottar är nominerad till »Årets tidskrift« på Tidskriftsgalan! Mer Nyheter Våldtäktsstatistik Anmälningarna ökar och andelen uppklarningar Efter tio års kamp är de psykiatriska diagnoserna Sexualpolitisk valguide Mensmoms, metoo och BB-resor — vad vill I juni beslutade Migrationsverket att dra in Allt fler unga transpersoner kommer ut medan de Fyra nummer om året och aktuell bok för endast  kr. Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast  kr!

INCALL STOCKHOLM ESCORT NORRKOPING HOMO

Efter händelsen är mannen rädd och vågar inte alltid röra sig utomhus ensam. Jag håller inte med om att det är konspiratoriskt att säga samhället osynliggör killar som säljer sex. Unga män som säljer sex är nästan tre gånger så många som tjejer. I mörkret är alla ansikten suddiga, men snart dyker också den unge mannen upp igen efter sitt toalettbesök, på jakt efter en ny kund. Det var snarare en extra komplimang. Sex pojkar 1 män homosexuell i göteborg Hasan lyckades hålla läggningen hemlig för sin släkt. Inte bara temporärt, utan permanent. Alla polisiära resurser är också riktade mot den kvinnliga prostitutionen. Efter detta får RFSL avdelningen bidrag från kommunen för att kunna sätta in pansarglas. Vi kan väl vara vänner", säger han och räcker fram handen.

Homo thaimassage recensioner bonnie escort

About Annalisa Storrs